Dirigent

José Lieshout heeft na haar studie Frans aan de RUU klassiek zang gestudeerd bij Meinard Kraak (Docerend Musicus) en bij Henny Diemer (Uitvoerend Musicus) aan het Utrechts Conservatorium. Reeds tijdens haar zangstudie zong zij regelmatig in het Groot OmroepKoor en in het Extra Koor van De Nederlandse Opera. Daarnaast was zij actief als uitvoerend musicus. Zij heeft tijdens en na haar zangstudie deelgenomen aan vele masterclasses, workshops en nascholingscursussen. In 2012 heeft zij de opleiding Koordirectie voor vakmusici aan het Utrechts Conservatorium gevolgd. In 2011 en 2013 heeft zij meegedaan aan de Kurt Thomascursus.

Het lesgeven boeide haar steeds meer. Nu heeft zij een uitgebreide lespraktijk. In deze lespraktijk, de Muziekwerkplaats, geeft zij niet alleen privézangles maar organiseert zij ook velerlei cursussen en andere activiteiten op zanggebied. Sinds 2008 dirigeert zij Vocaal Ensemble DaCapo. Vanaf maart 2013 is zij dirigent van vrouwenkoor TDK EigenWijs in Amersfoort. 

José begeleidt ook koren op het gebied van stemcoaching. Voor bedrijven en groepen zijn er speciale workshops op maat.

José Lieshout is tevens docent Declamatie Frans en bijvak / steunvak Zang aan het Utrechts Conservatorium. Voor het Bulletin van de Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen heeft zij van 2005-2015 de eindredactie verzorgd.Sinds januari 2018 coördineert José de solisten van Bachcantates Utrecht.

 www.demuziekwerkplaats.nl

Lid KNTV en NVZ